top of page

Aanbod

Ik kom bij je thuis

Woon je binnen een straal van 25 kilometer rondom de stad Groningen? Ontvang dan krachtige opvoedtips aan je eigen keukentafel.

Werk met mij aan kwaliteit in je kindcentrum

 Je kunt mij inhuren als trainer voor je kindcentrum. Ik geef de trainingen: positief opvoeden, conflicten met kinderen en werken met baby's (erkend via NJI.nl).

Werk met mij als pedagogisch coach

Zet mij als pedagogisch coach in. Voor een objectieve en deskundige blik die de pedagogische kwaliteit ondersteunt, waarborgt en/of vergroot.

Please reload

Goed om te weten
 

Kamer van koophandel

Bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 01144736.

Op grond van de KOR (Kleine Ondernemers Regeling wordt er geen BTW gerekend of vermeld).

bijzonder curator
 
Ik heb me gesteund gevoeld en was blij met de
snelheid waarmee de hulp kon starten. Enkele
woorden die ik Anneke wil geven zijn:
praktijkervaring, erkenning, herkenning, betrokkenheid, serieus nemen, gelijkwaardigheid, spontaniteit en levenservaring.

 

Fam. B. te Groningen

Bijzonder curator

Sinds 2018 ben ik Bijzonder Curator Jeugdzaken.

Kijk hier voor mijn registratie.

 

Rechters schakelen mij in bij juridische zaken als een onafhankelijk advies wenselijk is over wat het beste is voor kinderen. ​Als ouder of kind kun je de rechter zelf ook vragen om een bijzonder curator.

voor meer informatie mail me op : info@annekeghdeboer.com

Beroepscode

Alles wat we uitwisselen blijft tussen ons. Ik handel met respect voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Ik volg de beroepscode van de NVO

medewerkers
leonie wijnand_edited.jpg

Een coach in opleiding bij bureau de Boer

Al een poos werk ik samen met een coach in opleiding. Ik vind het erg leuk en waardevol om de kneepjes van het vak door te geven en ondersteuning als mentor te bieden.

Hieronder stelt Leonie zich voor:

Mijn naam is Leonie Wijnand en ik studeer Pedagogiek aan de SPO-hogeschool. Sinds 2022 loop ik stage bij Anneke, wat ik met veel plezier en toewijding doe. Ik vind het vooral leuk om te kijken naar hoe we het leven met elkaar leuker kunnen maken. Enkele hobbies van me zijn: wandelen in de natuur en urban exploring.

alg. voorw

Algemene voorwaarden

1. Bij individueel contact maken we duidelijke, heldere afspraken over wanneer we samenkomen, over huiswerk, opdrachten en evaluatie.

2. Als er iets verandert laten we elkaar dit tijdig weten.

3. Als je verhinderd bent graag 24 uur van tevoren doorgeven via sms of telefonisch. Lukt dat niet dan geldt het afgesproken tarief per uur en reken ik 1,5 uur. (De gemiddelde duur van een bijeenkomst.) Bij ziekte z.s.m. smsen of bellen.

4. Als je iets dwars zit vertel je me dat eerlijk en neem je contact met me op. (Ik kan goed tegen feedback en/of kritiek.)

5. Betalingen ontvang ik graag binnen 14 dagen na de factuurdatum. De factuur ontvang je digitaal. voor prijzen e.d. zie ook hier.

6. Als er bij het traject sprake is van inkomensafhankelijke prijzen dan deel je jezelf in, in overleg met mij. Ik vraag niet naar loonstroken en controleer niks want dat vind ik onzin. Ik stel eerlijkheid wel op prijs.

 

7. Ik zou het fijn vinden als je het verkregen materiaal alleen voor je eigen gezin gebruikt.

Een citaat voor ouders van (bijna)pubers:
"...Ik heb ontdekt dat je je kinderen het beste raad kunt geven door uit te vissen wat ze zélf willen, en ze dat vervolgens te adviseren..."

Harry S Truman

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van mij, Anneke GH de Boer van Bureau de Boer; Opvoeden in No-nonsense Stijl. Ik geef je gegevens nooit of te nimmer aan derden. Als ik dat al zou doen dan alleen met jouw toestemming vooraf en uitsluitend mondeling.

 

Welke gegevens bewaar ik en waarom?

Ik bewaar het intake en -indien van toepassing- het ingevulde evaluatieformulier. Ik bewaar je emailadres en telefoonnummer als je contact zocht via de website of als we belden. Ik bewaar het intakeformulier om contact met je te kunnen opnemen en om je opvoedkwestie en situatie rondom je gezin te onthouden. Ik bewaar je evaluatieformulier omdat daarin staat of je tevreden bent en waarover dan. Emailadressen bewaar ik om je emails te kunnen sturen. Je telefoonnummer om je te kunnen bellen.

Waar bewaar ik alles en voor hoelang?

Ik bewaar intake en evaluatieformulieren tot ik stop met mijn bureau, op een externe harde schijf los van laptop en PC. Emailadressen van ouders en belangstellenden bewaar ik in het emailprogramma behorende bij de website. Je telefoonnummer zit in mijn werktelefoon.

Wil je je gegevens veranderd of verwijderd hebben?

Dat kan altijd! Neem dan contact op met mij via dit emailadres: info@annekeghdeboer.com ik reageer binnen 2 werkdagen.

Nood

Als mijn werktelefoon kwijtraakt of als mijn website gehackt wordt, dan hoor je dat z.s.m. Ik stel je dan op de hoogte via deze website of via email.

"...Ik had echt wat aan de tips, hoe ik dingen anders kon doen. En ik kon het gelijk toepassen. Het harde huilen is gestopt en ik hoef ook niet meer streng te straffen. In plaats daarvan is de sfeer nu positief. Onze dochter is nu vaak lekker aan het spelen en echt veranderd. Ze is ook rustiger en komt knuffels halen bij mij. Als ik haar nu corrigeer dan helpt dat goed. Ik ben blij dat alles nu weer positief is en ik niet meer zo streng hoef te corrigeren. Ik kan het nu echt anders doen.."
 

Fam. B. te Oostwold

bottom of page