top of page

Ik kom bij je thuis

traject info

Maar het kan altijd on-line als er bijzondere omstandigheden zijn..

                    Je woont binnen een straal van 25 kilometer

rondom de stad Groningen. Ontvang dan krachtige

opvoedtips van mij aan je eigen keukentafel. Passend bij

je unieke situatie. Één op één (of twee, met je partner) met mij.

Zonder oppaskosten of reizen en traject in eigen hand los van instanties.

 

 

 

 

Je roept mij als je:

 

1. Een fijne sfeer in je gezin wilt
 

2. Snelle, makkelijke opvoedtips wilt die passen bij jou/jullie en je kind(eren)

3. Meer wilt weten over de ontwikkeling van kinderen

4. Meer tijd voor jezelf wilt

 

5. Lastige opvoedkwesties wilt oplossen

 

6. Hulp wilt zonder tussenkomst van officiële instanties

Of als je je zo voelt natuurlijk...

Wat krijg je?

1. Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

    Bij je thuis bespreken we de kwestie en kijken of het geschikt is een traject te starten. En of het klikt.

 

2. Startgesprek

    We nemen kort gegevens door en er wordt dieper op de kwestie ingegaan. Ook krijg je opdrachten.

 

3. 2-4 coachingsgesprekken

    We werken toe naar de gewenste situatie tot deze is bereikt. (In overleg meer sessies mogelijk). Eén op

    één begeleiding en de mogelijkheid tot 24/7 ondersteuning via mail of sms gedurende de duur van het

    traject.

 

4. Afsluiting

    We merken samen dat je/jullie zelfstandig verder kunt/kunnen. We evalueren het traject en

    formuleren aandachtspunten voor de toekomst. We maken eventueel een afspraak over een follow-up.

 

5. Follow-up

    Na 6 weken bel je me, als we dat af hebben gesproken, of alles nog steeds naar wens verloopt. Je kan

    in dit gesprek advies en aanvullende tips krijgen. Dit is kosteloos.

Wat kost het?

naar tarieven

Verhoging

Per 1 november 2020 is de eerste tariefsverhoging sinds 2009 ingevoerd. Ik heb ervoor gekozen om naar inkomen te verhogen. Het laagste tarief is hetzelfde gebleven. Het midden tarief is met €5 euro omhoog gegaan en het hoogste tarief met €10.

Investeren in een fijne gezinssituatie door krachtige opvoedtips kost:

Laagste tarief  25 euro per uur (bv bijstand of studiefinanciering)

Midden tarief  55 euro per uur (bv éénverdiener of lager tot modaal inkomen)

Hoogste tarief 90 euro per uur (bv tweeverdiener of hoger inkomen)

 

-  Tussenvormen zijn in overleg ook mogelijk.

-  Sommige verzekeringen vergoeden dit traject via de aanvullende verzekering. Informeer dit. Deze

   begeleiding wordt gezien als preventief en preventieve opvoedhulp wordt helaas zelden vergoed.

   (Pas als je kind helemaal ontspoort is en je gezin ontwricht, kom je in aanmerking voor gratis hulp via

   Jeugdzorg. Maar dat is andere koek.)

-  Omdat ik vind dat iedereen recht heeft op opvoedhulp vóór het te laat is, hanteer ik 3 soorten tarieven naar inkomen.

-  Vragen naar je inkomensgegevens of loonstroken doe ik niet. Je deelt jezelf in. Ik vertrouw erop dat je eerlijk bent.

 

 

 

​​*Voor eenvoudige opvoedvragen kun je altijd gratis terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het consultatiebureau in je wijk.

bottom of page